Windows Phone appar

Windows phone har som bekant legat på efterkälken jämfört med android och iOs både när det gäller utveckling av plattformen och framförallt antalet appar som finns tillgängliga. Men loppet är inte kört för Windows Phone. Antal appar som går att ladda ner på Windows Phone Marketplace  blir fler och fler. Detta är också ett område som det satsas på.

I mars 2012 meddelade Nokia och Microsoft att Apputbudet till Windows Phone och Nokias plattform Symbian ska utökas med hjälp av ett omfattande utvecklingsprogram vid Aalto-universitetet. Programmet kallas Appcampus.

Båda företagen satsar 9 miljoner euro var vilket ger en sammanlagd summa av 18 miljoner euro till apputveckling för Windows Phone. Pengarna ska gå till utbildning, stipendier, support och ekonomisk uppbackning till entreprenörer och studenter på universitetet. För den som är intresserad  går det att söka stipendium till Appcampus.

Skriv en kommentar