Archive for

Bättre sömn och syn med bortfiltrering av blått ljus från skärmen på kvällen

Om man sitter framför en skärm på kvällar och nätter utsätter vi sensorerna i ögat för blått ljus. Det skickar signaler till hjärnan om att det är dag, även när det är kväll. Det innebär att det att det inte tillverkas lika mycket melatonin (sömnhormon) i kroppen och sömnen blir sämre och inte lika djup vilket är en nackdel av flera olika anledningar. Dessutom påverkar den begränsade melatoninproduktionen nivåerna av kortisol, tillväxthormon och testosteron vilket sätter igång en kedjereaktion som orsakar stress i vår kropp.

Man befarar också att överdrivet skärmanvändning och speciellt det blåa ljuset från skärmen i långa loppet kan medföra utökad utnötning av näthinnan vilket i sin tur kan leda till så kallad makuladegeneration. Makuladegeneration beror på en förändring av gula fläcken och innebär att man ser en svart fläck i stället för det man tittar på.

F.lux möjliggör inställningar för din windowsenhet som filtrerar bort blått ljus.